Powered by Smartsupp

Podmienky vernostného programu

Obchodné podmienky pre vernostný program Chutné výhody

1. Základné ustanovenia

1.1. Vernostný program Chutné výhody je vernostný program spoločnosti Frutia, s.r.o., ktorá vyrába pod značkou Chutné kytice ovocné kytice a ovocie v čokoláde. Program je určený pre zákazníkov, ktorí nakupujú opakovane a prináša pre nich vernostné bonusy a ďalšie výhody pre verných zákazníkov.

1.2. Prevádzkovateľom vernostného programu je spoločnosť Frutia, s.r.o. so sídlom Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO: 46437690 (ďalej len prevádzkovateľ).

1.3. Členom vernostného programu sa môže stať každý zákazník spoločnosti Frutia, s.r.o., ktorý má registrovaný zákaznícky účet pod e-mailovou adresou slúžiacou ako unikátny prihlasovací údaj a zároveň splní nasledovné podmienky pre členstvo vo vernostnom programe Chutné výhody:

  • Zákazník urobí aspoň tri objednávky na tovar predávaný prevádzkovateľom v e-shope, telefonicky alebo osobne v obchode, každú z nich minimálne v hodnote tovaru 19€ s DPH.  Objednávky na tovar s nižšou hodnotou ako 19€ s DPH sa nezapočítavajú vo vernostnom programe do počtu objednávok. Započítavajú sa objednávky, ktoré boli zaplatené v termíne splatnosti a vybavené prevádzkovateľom. Nezapočítavajú sa objednávky, ktoré sú nevybavené, alebo boli po ich zadaní stornované, alebo nezaplatené v termíne splatnosti.
  • Objednávky zákazníka započítavané do vernostného programu sú zadané pod rovnakou e-mailovou adresou zákazníka, ktorá je zároveň jedinečným prihlasovacím údajom pre prihlásenie k zákaznickému účtu na stránke www.chutnekytice.sk
  • V prípade, ak zákazník nie je členom vernostného programu v dôsledku nekorektného prepočtu vernostného systému, alebo v dôsledku nekompletnej histórie objednávok zákazníka, môže poslať námietku a požiadať prevádzkovateľa o zaradenie do vernostného programu na základe predloženej evidencie objednávok.

1.4 Diferenciácia členov vernostného programu

Prevádzkovateľ rozdeľuje členov vernostného programu do segmentov Bronz, Silver a Gold v závislosti od počtu realizovaných objednávok, alebo kumulovanej hodnoty nákupu, ktoré boli vykonané pod jedným zákaznickým účtom s e-mailom ako jedinečným prihlasovacím údajom. Prevádzkovateľ môže diferencovať výšku vernostných bonusov, ostatných odmien a úroveň zákazníckej starostlivosti v závislosti od segmentu zákazníka.

  • Členom vernostného programu v segmente Bronz je každý zákazník, ktorý uskutoční pod rovnakou e-mailovou adresou aspoň 3 objednávky, každú v minimálnej hodnote tovaru 19€ a súčasne menej ako 10 objednávok (každú v minimálnej hodnote tovaru 19€) alebo menej ako 400€ s DPH kumulovanej hodnoty nákupu
  • Členom vernostného programu v segmente Silver je každý zákazník, ktorý 1) uskutočnil pod rovnakou e-mailovou adresou aspoň 10 objednávok, každú v minimálnej hodnote tovaru 19€ s DPH, alebo 2) uskutočnil kumulované nákupy v hodnote 400€ s DPH a viac a súčasne menej ako 20 objednávok (každú v minimálnej hodnote tovaru 19€ s DPH) alebo menej ako 800€ s DPH kumulovanej hodnoty nákupu
  • Členom vernostného programu v segmente Gold je každý zákazník, ktorý  1) uskutočnil pod rovnakou e-mailovou adresou aspoň 20 objednávok, každú v minimálnej hodnote tovaru 19€ s DPH, alebo 2) uskutočnil kumulované nákupy v hodnote 800€ s DPH a viac

1.5. Členstvo zákazníka vo vernostnom programe Chutné výhody môže zaniknúť v nasledovných prípadoch:

  • Člen vernostného programu požiada prevádzkovateľa o vyradenie z vernostného programu písomnou formou, alebo zaslaním e-mailu na info@chutnekytice.sk z e-mailovej adresy, pod ktorou  má zaregistrovaný účet zákazníka. Prevádzkovateľ zruší členstvo do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na zrušenie členstva
  • Prevádzkovateľ môže zrušiť členstvo vo vernostnom programe zákazníkovi, ktorý má voči prevádzkovateľovi záväzky po splatnosti, alebo zákazníkovi, ktorý nevyzdvihol záväzne objednaný tovar s platbou pri prevzatí aj napriek opakovanej výzve zo strany prevádzkovateľa.
  • Ukončením vernostného programu Chutné výhody na základe rozhodnutia prevádzkovateľa

2. Bonusy pre členov vernostného programu Chutné výhody

2.1. Vernostné bonusy pre členov vernostného programu sú uvítací bonus pri vstupe do vernostného programu a bonusy za opakované nákupy. Okrem vernostných bonusov môže prevádzkovateľ vernostného programu odmeniť zákazníkov aj špeciálnymi ponukami a zľavami zasielanými na členov vernostného programu formou pravidelného e-mailu. Tento e-mail je zasielaný v zmysle ochrany osobných údajov zákazníkom, ktorí udelili prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom e-mailového marketingu.

2.2. Vernostné bonusy zasiela prevádzkovateľ po ich vydaní výhradne e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka, pod ktorou je registrovaný vo vernostnom programe. Vernostné bonusy je možné jednorazovo uplatniť zadaním jedinečného kódu vernostného bonusu pri objednávke v e-shope na www.chutnekytice.sk, telefonicky alebo e-mailom a získať tak zľavu na tovar vo výške hodnoty vernostného bonusu. Pre uplatnenie v e-shope musí bzť zákazník registrovaný a prihlásený pod e-mailovou adresou, na ktorú mu bol doručený bonus. Vernostný bonus nie je možné použiť na poplatky za doručenie. Na jeden nákup je možné použiť len jeden kód vernostného bonusu. Vernostný bonus je možné uplatniť najneskôr do jedného roka od ich vydania. Pred expiráciou vernostného bonusu bude člen vernostného programu upozornený e-mailovou notifikáciou. 

2.3. Pri uvedení vernostného programu Chutné výhody je výška uvítacieho bonusu 5€ s DPH pre nových členov v segmente Bronz,a 20€ pre nových členov v segmente Silver a Gold. Po uvedení vernostného programu získavajú všetci noví členovia, ktorí sa kvalifikujú na vernostný program po 3 objednávkach (každý v hodnote tovaru minimálne 19€), uvítací bonus 5€ s DPH,

2.4. Bonus za opakované nákupy vo výške 20€ s DPH získava zákazník vždy po 1) uskutočnení 10 objednávok  (každá v hodnote tovaru minimálne 19€ s DPH) od momentu vstupu do vernostného programu, resp. od pridelenia posledného vernostného bonusu, alebo 2)  po uskutočnení  nákupov v kumulovanej hodnote 400€ s DPH od momentu vstupu do vernostného programu, resp. od pridelenia posledného vernostného bonusu, podľa toho čo nastane skôr.

2.5. Vernostné bonusy nie sú právne nárokovateľné. Vernostné bonusy nie je možné zameniť za hotovosť alebo iný ekvivalent hotovosti, vernostné bonusy nie je možné preniesť na iných členov vernostného programu. 

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Prevádzkovateľ vernostného programu je oprávnený jednostranne meniť, alebo dopĺňať Obchodné podmienky pre vernostný program Chutné výhody. Zmena obchodných podmienok je publikovaná na stránke www.chutnekytice.sk/podmienky-vernostneho-programu.

Tieto Obchodné podmienky vernostného programu Chutné výhody nadobúdajú platnosť 04.10.2018.