Chutné kytice v týždenníku TREND

"... vidieť, že pivot manželov Bednárovcov sa vydaril"

V aktuálnom dvojčísle týždenníka o ekonomike a podnikaní TREND 50-51/2017 nájdete od strany 28 článok aj o príbehu majiteľov značky Chutné kytice, Ľuboša a Jany Bednárovcov.